Lô gan

Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
76 17 lần 14/03/2023 24 lần
24 16 lần 15/03/2023 25 lần
11 14 lần 17/03/2023 27 lần
27 13 lần 18/03/2023 27 lần
93 13 lần 18/03/2023 23 lần
21 12 lần 19/03/2023 28 lần
77 11 lần 20/03/2023 25 lần
15 10 lần 21/03/2023 27 lần
06 7 lần 24/03/2023 27 lần
35 7 lần 24/03/2023 35 lần
Cặp Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
79 - 97 6 lần 25/03/2023 12 lần
09 - 90 5 lần 26/03/2023 11 lần
05 - 50 4 lần 27/03/2023 19 lần
27 - 72 4 lần 27/03/2023 12 lần
69 - 96 4 lần 27/03/2023 13 lần
01 - 10 2 lần 29/03/2023 10 lần
06 - 60 2 lần 29/03/2023 16 lần
19 - 91 2 lần 29/03/2023 14 lần
56 - 65 2 lần 29/03/2023 20 lần
02 - 20 1 lần 30/03/2023 11 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐBLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
4 27 lần 04/03/2023 66 lần
1 25 lần 06/03/2023 70 lần
9 9 lần 22/03/2023 51 lần
5 7 lần 24/03/2023 58 lần
7 6 lần 25/03/2023 41 lần
3 4 lần 27/03/2023 59 lần
2 3 lần 28/03/2023 67 lần
6 2 lần 29/03/2023 56 lần
0 1 lần 30/03/2023 61 lần
8 0 lần 31/03/2023 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐBLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
6 20 lần 11/03/2023 56 lần
9 14 lần 17/03/2023 71 lần
2 11 lần 20/03/2023 78 lần
3 6 lần 25/03/2023 60 lần
5 5 lần 26/03/2023 61 lần
0 4 lần 27/03/2023 57 lần
8 3 lần 28/03/2023 70 lần
7 2 lần 29/03/2023 61 lần
4 1 lần 30/03/2023 47 lần
1 0 lần 31/03/2023 58 lần
Tổng 2 số cuối ĐBLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
8 41 lần 18/02/2023 59 lần
5 22 lần 09/03/2023 58 lần
6 16 lần 15/03/2023 66 lần
7 9 lần 22/03/2023 54 lần
2 7 lần 24/03/2023 64 lần
1 5 lần 26/03/2023 63 lần
0 3 lần 28/03/2023 52 lần
3 2 lần 29/03/2023 67 lần
4 1 lần 30/03/2023 56 lần
9 0 lần 31/03/2023 45 lần