Lô gan

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
34 18 lần 26/05/2024 34 lần
72 11 lần 02/06/2024 22 lần
13 10 lần 03/06/2024 23 lần
77 10 lần 03/06/2024 25 lần
27 9 lần 04/06/2024 27 lần
08 8 lần 05/06/2024 23 lần
45 8 lần 05/06/2024 30 lần
67 8 lần 05/06/2024 24 lần
68 8 lần 05/06/2024 20 lần
95 8 lần 05/06/2024 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 9 lần 04/06/2024 12 lần
68 - 86 6 lần 07/06/2024 13 lần
01 - 10 4 lần 09/06/2024 10 lần
04 - 40 3 lần 10/06/2024 14 lần
08 - 80 3 lần 10/06/2024 11 lần
28 - 82 3 lần 10/06/2024 17 lần
58 - 85 3 lần 10/06/2024 20 lần
67 - 76 3 lần 10/06/2024 13 lần
13 - 31 2 lần 11/06/2024 13 lần
14 - 41 2 lần 11/06/2024 11 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 19 lần 25/05/2024 66 lần
9 16 lần 28/05/2024 51 lần
1 12 lần 01/06/2024 70 lần
7 11 lần 02/06/2024 41 lần
8 7 lần 06/06/2024 56 lần
3 5 lần 08/06/2024 59 lần
6 3 lần 10/06/2024 56 lần
0 2 lần 11/06/2024 61 lần
5 1 lần 12/06/2024 58 lần
2 0 lần 13/06/2024 67 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 12 lần 01/06/2024 78 lần
0 11 lần 02/06/2024 57 lần
4 10 lần 03/06/2024 47 lần
7 9 lần 04/06/2024 61 lần
8 7 lần 06/06/2024 70 lần
1 6 lần 07/06/2024 58 lần
3 5 lần 08/06/2024 60 lần
9 2 lần 11/06/2024 71 lần
5 1 lần 12/06/2024 61 lần
6 0 lần 13/06/2024 56 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 15 lần 29/05/2024 56 lần
5 14 lần 30/05/2024 58 lần
2 13 lần 31/05/2024 64 lần
3 12 lần 01/06/2024 67 lần
7 11 lần 02/06/2024 54 lần
6 5 lần 08/06/2024 66 lần
1 3 lần 10/06/2024 63 lần
9 2 lần 11/06/2024 53 lần
0 1 lần 12/06/2024 54 lần
8 0 lần 13/06/2024 59 lần